GEROA, SOMOS / GU GARA / WE ARE

GU GARA / NOSOTROS SOMOS

Nekazaritza, abeltzaintza eta ingurumenaren antolamenduari buruz, positiboan hitz egin nahi dugu. Euskadi eta Nafarroako lehen sektoreko profesionalok foro gardena behar dugu gugan eragina duen guztiaren berri izateko, geure iritziak adierazteko eta, ezagutzaren eta lanaren bidez, natura hobetzen laguntzeko. Halaber, euskal gizartean kontzientzia piztu behar dugu, gero eta hirikoagoa baita gure gizartea, gero eta manipulagarria, eta gero eta gutxiago ezagutzen du natura.

Hablar de agricultura, ganadería y ordenación del medio natural en positivo, fuera de intereses ajenos. Los profesionales del sector primario vasco y navarro necesitamos un foro limpio donde tener acceso a las noticias que nos afectan, expresar nuestras opiniones y contribuir con nuestros conocimientos y trabajo en la mejora de la naturaleza; además de intentar concienciar a una sociedad vasca, cada vez mas urbanita, manipulable y desconocedora del medio natural.


Euskadi eta Nafarroako lehen sektoreko profesional talde bat osatu dugu naturari eta bere ordenamenduari buruzko iritzi positiboa sortu eta zabaltzeko asmoarekin.
Uste dugu, gaur egun sektorea antolatzeko dagoen eredua agortzen ari dela eta, beraz, ideia berriak sartu nahi ditugu izadia kudeatzen eta zaintzen laguntzeko.
Ekologismoa da lan tresna; baina beraien interesen alde egingo duten artekaririk gabeko ekologismoa.  Natura zelan ulertzen dugun ulertarazi nahi genioke gizarteari, beti ere, nekazari eta abeltzain sektoreko gure esperientzia eta iritzi profesionalaren ikuspuntutik, eta ingurumenaren antolamenduan esku hartzen duten landa-esparruko zenbait sektorek lagunduta.

Somos un grupo de profesionales del sector primario vasco y navarro que buscamos crear una corriente de opinión positiva entorno al medio natural y su ordenación.
Entendemos que el modelo organizativo actual del sector empieza a agotarse, y buscamos incorporar ideas nuevas que ayuden a gestionar y conservar el medio (la naturaleza) en la parte que nos corresponde.
Ecologismo es la herramienta de trabajo. Pero un ecologismo sin intermediarios interesados que lo utilizan para sus intereses. Nos gustarí­a hacer llegar a la sociedad nuestra realidad de la naturaleza desde la experiencia y opinión de profesionales del sector agro ganadero con la colaboración de distintos sectores del ámbito rural que intervienen en la ordenación del medio.

WE ARE

We are a group of professionals in the primary sector and basque navarro we seek to create a «positive climate of opinion» environment to the natural environment and its management.
We understand that the current organizational model sector begins to run out, and looking to incorporate new ideas to help manage and conserve the environment (nature) in the part that we share.
Ecologismo is working tool. But a environmentalism without intermediaries concerned that what used to their interests. We would like to convey to our society reality of nature from the experience and views of professional agroganadero sector with the cooperation of various sectors of the rural areas involved in environmental management.


Euzkadi – part 1
Uploaded by toriabo

Speaking of agriculture, livestock and management of the natural environment in a positive, non outside interests. The primary sector professionals and basque navarro need a forum «clean» where access to news affecting us, to express our views and to contribute with our knowledge and work on improving nature; Besides trying to raise awareness to a Basque society, increasingly townie, manipulate and confuse the natural environment.


Euzkadi – Part 2
Uploaded by toriabo